สติสตางค์ดอทคอม
Image default
โปรแกรมทัวร์เอเชีย

เสียมเรียบ มหาปราสาทมรดกโลก

ถ้าจะพูดถึง 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (ยุคใหม่) ที่ใกล้ประเทศไทยที่สุด ก็คงมีอยู่ที่เดียว นั่นก็คือ นครวัด-นครธม เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา วันนี้ขอพาท่านสมาชิกไปชมความยิ่งใหญ่ของมหาปราสาททั้ง 4 กับอารยธรรมเขมรยุครุ่งเรือง เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และความมหัศจรรย์ กับมภิมหาสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์ในยุค 1 พันกว่าปีก่อนได้สร้างขึ้น

อังกอร์ธม คือชื่อเรียกบริเวณทั้งหมดของที่นี่ อังกอร์ แปลว่า เมืองพระนคร เต็มไปด้วยปราสาทน้อยใหญ่มากมายหลายแห่ง แต่ที่เป็นไฮไลท์และควรไปเที่ยวชมมากที่สุด ก็คือ อังกอร์วัด หรือ นครวัด ที่เรารู้จัก แต่หลายท่านคงจะไม่ทราบว่าแท้จริงแล้ว นั่นเป็นเพียงชื่อเล่น เพราะชื่อเต็มของนครวัดคือ มหาปราสาทบรมวิษณุโลก

อังกอร์วัด คือสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างในปี พ.ศ.1650 ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมัน ที่ 2 ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิษณุ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ ตัวเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรือง และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยปรากฏในธงชาติ และเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศ ตลอดจนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ นครวัด-นครธม ตัวปราสาทมีคุ้งน้ำและกำแพงล้อมรอบเป็นเกาะ มีทางเดินยาว มีความซับซ้อนแบ่งเป็นหลายชั้นหลายส่วน รับรองว่าเดินกันเพลินจนหมดวันแน่นอน

บริเวณกำแพงปราสาท

มุมที่ไม่ค่อยได้เห็น

บ่อน้ำ ที่ใช้ในการทำพิธีกรรมทางศาสนา

ห่างจากอังกอร์วัดไปทางเหนือไม่ไกลนัก นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักยานเที่ยวได้เลย เราจะพาคุณไปพบกับ …

“ปราสาทบายน” ปราสาทที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในอาณาจักรขอม สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในปี พ.ศ. 1730 ปราสาทบายน เป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนา นิกายวัชรยาน มีรูปสลักของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 รอบปราสาท มี ทั้งหมด 54 ยอด 216 หน้า ในระหว่างการเดินชมปราสาทที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งอังกอร์ธม คุณจะสัมผัสได้ถึงมนต์เสน่ห์และความขลัง เพราะเหมือนถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลา …

ในบริเวณไม่ไกลกันนัก เราจะพาคุณไปพบกับปราสาทที่มีความแปลกและพิศวงที่สุด จนเคยได้เป็นฉากหลังในภาพยนตร์แอคชั่นล่าสมบัติสุดโด่งดัง อย่าง Tomb Raider มาแล้ว นั่นก็คือ … ปราสาทตาพรหม

ปราสาทตาพรหม จัดได้ว่าเป็นศาสนสถานและเป็นวิหารหลวงในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทางเข้าประกอบด้วยโคปุระชั้นนอกและชั้นใน บริเวณผนังที่อยู่เชื่อมระหว่างโคปุระชั้นนอกและชั้นในมีการสลักภาพตามคติธรรมของพุทธศาสนานิกายมหายาน ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.1730 เพื่ออุทิศให้แก่พระนางชัยราชจุฑามณี พระราชมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั่นเอง

Related Articles

Leave a Comment